Pro zákazníky Zpracování osobních údajů - dotazy

Zpracování osobních údajů - dotazy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Ateliér Dako s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů,
abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Ateliér Dako se sídlem Libušská 137/256, Praha 4, 14200,          identifikační číslo: 27628906, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 120016 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ateliér Dako s.r.o., Libušská 137/256, Praha 4, 14200, adresa elektronické pošty info@dako.cz, telefon +420 271 961 363.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • (dále jen „osobní údaje“)

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy – odpověď na Váš dotaz z formuláře.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.